Allmänna Villkor

Allmänna villkor Dagisplats


Hammarö hundcenter AB


1.Hammarö hundcenter förbinder sig att under dagistiden vårda er hund väl, alltid hålla med rent och friskt vatten och rasta er hund 2 gånger per dag. Annan hundvård så som klippning av klor, badning etc förutsätter att särskild överenskommelse träffats. Trimning/klippning kan bokas vid enstaka tillfälle eller återkommande hos Hammarö hundcenters hundfrisör.


Hunden ska vara välrastad och ha koppel, sele/halsband på sig vid lämning. Hunden får ej vistas på dagisområdet okopplad.


2.För hundar under 6 månader erbjuds valpis. Då hundar under 6månader kräver extra uppsikt och fler än två rastningar/dag sker ett pristillägg. Se aktuella priser på Hammarö  hundcenters hemsida.


3.Hunden ska vara vaccinerad mot valpsjuka, Parvo och HHC. Intyg ska kunna visas upp vid förfrågan.


4.Är er hund sjuk eller uppvisar symtom på sjukdom så som kräkningar, diarré, hosta, feber mm, så ska hunden stanna hemma. Om hunden påvisar sjukdom vid lämning äger vi rätt att neka att ta emot hunden. Om er hund måste hållas hemma pga sjukdom/ohyra sker ingen reducering av avgift.


Misstänker du att din hund har kennelhosta ska den hållas hemma. 1 veckasregeln gäller. Dvs hunden ska hållas hemma 1 vecka efter sista tecken på sjukdom.


Insjuknar hunden under sin vistelse hos oss måste den hämtas så snart det går för minskad risk för vidare smitta.


5.Er hund ska vara försäkrad och försäkringen ska gälla veterinärvård och rättsskydd. Uppgifter om försäkringsbolag skakunna uppvisas. Om hunden inte är försäkrad och vi behöver göra utlägg kommer vi att debitera er för hela kostnaden.

Vi har hundarna tillsammans i flock och de leker i flock. Det finns alltid risk för skada/olycka på egen eller annan hund oavsett säkerhetsåtgärder. Skulle er hund bli skadad av annan hund kan ersättning behöva krävas från ägaren.


Skulle er hund skada annan hund åligger det er att ersätta den skadade hundens ägare.


Går det inte att fastställa vilken hund som skadat er hund och beror det på att vi brustit i vår tillsyn eller omsorg kommer vi att undersöka möjligheten att vår ansvarsförsäkring träder in och står för er självrisk. Vår eventuella skyldighet att ersätta skada omfattar dock aldrig indirekt skada så som förlorad arbetsinkomst, milersättning eller andra kostnader utöver veterinärkostnader. Vår ersättningsskyldighet är under alla omständigheter begränsad till 0.1 prisbasbelopp. F.n 4550kr


Om hunden förolyckas under vistelsen på Hammarö hundcenter är Hammarö hundcenter skyldig att ersätta detta endast om det visas att det skett genom bristfälliga lokaler, bristfällig tillsyn eller annan oaktsamhet. Ersättning utgår i så fall med det belopp som inte täcks av hundens egna försäkring.


Om er hund förstör något på byggnaden, inventarier eller bussar utöver vanligt slitage så kommer Ni att debiteras kostnaden för att åtgärda skadan.


6.I syfte att undvika skador på personal, inredning och andra hundar utgör en förutsättning för vistelse på vårt hunddagis att Er hund kan hanteras av vår personal. Ni måste därför i god tid innan vistelsen per epost uppge alla er hunds egenskaper som vi behöver veta för att kunna ta hand om er hund på bästa sätt och även ta ställning till om hunden kan passa hos oss på dagis.


Skulle det visa sig att er hund trots försök, inte passar in hos oss,biter sönder saker, är aggressiv mot andra hundar eller personal,skäller mycket, uppvisar starka tecken på stress eller verkar nedstämd så äger Hammarö hundcenter rätten att med omedelbar verkan säga upp parternas avtal.


7.Löptikar får vistas på dagis under förutsättning att tiken mår bra och att det fungerar i gruppen. I annat fall får tiken stanna hemma under löpet.Stannar tiken hemma under löp reduceras inte avgiften.


Hanhundar får vistas på dagis okastrerade under förutsättning att de fungerar fint med andra hundar i flock.


8.Avgift för dagis faktureras förskottsvis den 20e i varje månad med 8 dagar netto. Vid fakturering av ny kund debiteras aktuell månad och nästkommande månad i första fakturan. Faktura kommer via epost. Vid utebliven betalning äger Hammarö hundcenter rätten att ta ut påminnelseavgift. Vid mer än 10 dagars försening äger Hammarö hundcenter rätten att neka hunden plats på dagis. Vid upprepad misskötsel av betalning kan platsen komma att sägas upp med omedelbar verkan.


9.Med undantag för sådan uppsägning som kan ske enligt det som anges under punkterna 5 och 8 samt vid väsentligt avtalsbrott skall uppsägning ske skriftligt med iakttagande av 1 månads uppsägningstid. (kalendermånad)

Nya dagishundar har en månads prövotid under vilken vardera parten kan säga upp avtal med omedelbar verkan. Vid sådan uppsägning äger kunden rätt att återfå den del av dagisavgiften som motsvarar den period som hunden inte kommer att nyttja sin plats.


10.Genom att ni lämnar er hund hos oss medger ni att vi får fotografera er hund och använda dessa foton på vår hemsida, facebook och instagram samt vid annonsering.


11.Vid val av deltidsplats ska tider/schema lämnas senast 20e inför nästkommande månad. Ändringar sker i mån av plats.


12.För aktuella priser och öppettider gäller vad som från tid till annan anges på vår hemsida https://hammarohundcenter.se (tmphysique.se)

Vid ändring av priser och öppettider skickas denna information ut i god tid via appen supertext eller annan kanal som för närvarande används. Information kommer även att finnas tillgänglig på Hammarö hundcenters infotavla.


13.Öppettider är 06.15-14.00

Lämning sker 06.15-08.45. ev hämtning ska göras upp i god tid. Vid extrema väderförhållande ändras hemkörning till längre öppethållande.


14.Hammarö hundcenter håller stängt v.29 och 30, samt röda dagar, helgaftnar och enstaka klämdagar runt jul/nyår. Dessa dagar meddelas i god tid. Ingen reducering av dagisavgift.


Väljer ni att hålla er hund hemma vid ledighet eller sjukdom utgår ingen reducerad avgift. Full avgift betalas 12 månader/år.


15.Hammarö hundcenter äger rätten att använda sig av praoelever och arbetsprövande under rastning.